Η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής κατά των ΗΠΑ για το 2023 | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής κατά των ΗΠΑ για το 2023

Ο οδηγός της εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής έναντι των αντιπάλων της

Το οργανόγραμμα του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Πηγή: https://www.odni.gov/files/ODNI/documents/ODNI-Org-Chart-10-20-22.pdf
--------------------------------------------------------------

Το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στελεχώνεται από προσωπικό όλων των αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών και περιλαμβάνει δύο Διευθύνσεις, πέντε Κέντρα και εννέα Γραφεία (Εικόνα 1). Αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Διεύθυνση Ενοποίησης Αποστολής (Mission Integration, MI) [27],
2. Διεύθυνση Πολιτικής και Δυνατοτήτων (Policy and Capabilities, P&C) [28],
3. Εθνικό Κέντρο Πρόληψης Διασποράς και Βιοασφάλειας (National Counterproliferation and Biosecurity Center, NCBC) [29],
4. Εθνικό Κέντρο Αντικατασκοπείας και Ασφάλειας (National Counterintelligence and Security Center, NCSC) [30],
5. Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας (National Counterterrorism Center, NCTC) [31],
6. Κέντρο Εξωτερικής Κακόβουλης Επιρροής (Foreign Malign Influence Center, FMIC) [32],
7. Κέντρο Ενοποίησης Πληροφοριών Απειλών του Κυβερνοχώρου (Cyber Threat Intelligence Integration Center) [33],
8. Γραφείο Πολιτικών Ελευθεριών, Ιδιωτικότητας και Διαφάνειας (Office of Civil Liberties, Privacy and Transparency, CLPT) [34],
9. Γραφείο Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης (Office of Equal Employment Opportunity, EEO) [35],
10. Γραφείο Ποικιλομορφίας, ισότητας, ένταξης και προσβασιμότητας της Κοινότητας Πληροφοριών (Office of Intelligence Community Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility, ICDEIA) [36],
11. Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή της Κοινότητας Πληροφοριών (Office of Intelligence Community Inspector General, ICIG) [37],
12. Γραφείο Γενικού Συμβούλου (Office of General Counsel, OGC) [38],
13. Γραφείο Επικεφαλής Αξιωματικού Πληροφοριών (Chief Information Officer) [39],
14. Γραφείο Επικεφαλής Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer) [40],
15. Γραφείο Νομοθετικών Υποθέσεων (Office of Legislative Affairs) [41] και
16. Γραφείο Στρατηγικών Επικοινωνιών (Office of Strategic Communications) [42].

14032023-3.jpg

Πίνακας με τις ημερομηνίες έκδοσης των Ετήσιων Εκτιμήσεων Απειλής και των DNI. Πηγή: Office of the Director of National Intelligence (επεξεργασία του συγγραφέα)
-----------------------------------------------------------

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής των ΗΠΑ για το 2023 δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου 2023 [43] και ξεκινάει με την παρατήρηση ότι «Η εκτίμηση αυτή επικεντρώνεται στις πιο άμεσες, σοβαρές απειλές για τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το επόμενο έτος. Η σειρά των θεμάτων που παρουσιάζονται στην παρούσα αξιολόγηση δεν υποδηλώνει απαραίτητα την σχετική τους σημασία ή το μέγεθος των απειλών κατά την άποψη της Κοινότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών. Όλες απαιτούν ισχυρή πληροφόρηση ανταπόκριση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις οποίες η βραχυπρόθεσμη εστίαση μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή μεγαλύτερων απειλών στο μέλλον» [44]. Όσον αφορά τα περιεχόμενά της, αποτελείται από την Εισαγωγή, τον Πρόλογο και από ένα κεφάλαιο για την Κίνα, την Ρωσία, το Ιράν, την Βόρεια Κορέα, την Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντική Υποβάθμιση, την Ασφάλεια της Υγείας, τα Επιπρόσθετα Διεθνή Ζητήματα και τέλος, τις Συγκρούσεις και την Ευθραυστότητα.

Στον Πρόλογο [45] επισημαίνονται οι δύο κρίσιμες στρατηγικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ, οι οποίες είναι οι «[…] μεγάλες δυνάμεις, ανερχόμενες περιφερειακές δυνάμεις, καθώς και μια εξελισσόμενη σειρά μη κρατικών δρώντων, οι οποίες θα διεκδικήσουν την κυριαρχία στην παγκόσμια τάξη, και θα ανταγωνίζονται για να καθορίσουν τις αναδυόμενες συνθήκες και τους κανόνες που θα διαμορφώσουν αυτή την τάξη για τις επόμενες δεκαετίες» και οι «[…] κοινές παγκόσμιες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, και η ανθρώπινη ασφάλεια και η ασφάλεια της υγείας, οι οποίες συγκλίνουν καθώς ο πλανήτης εξέρχεται από την πανδημία COVID-19 και αντιμετωπίζει οικονομικά ζητήματα που ωθούνται από την ενεργειακή και επισιτιστική ανασφάλεια».

14032023-4.jpg

Το εξώφυλλο της Ετήσιας Εκτίμησης Απειλής για το 2023. Πηγή: Office of the Director of National Intelligence
-----------------------------------------------------------------------

Όσον αφορά την Κίνα [46], η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής αφιερώνει έξι σελίδες για την ανάλυση των λόγων που την καθιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Μερικά από τα σημεία στα οποία το εν λόγω έγγραφο δίνει έμφαση είναι η επιδίωξη ανάπτυξης ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι το 2027 για την ενίσχυση της κυριαρχίας της Κίνας και τον περιορισμό της δυνατότητας επέμβασης των ΗΠΑ σε ενδεχόμενη κρίση, ο επαναπροσανατολισμός των πυρηνικών όπλων και ο εκσυγχρονισμός των Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ), η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στον τομέα του διαστήματος επιδιώκοντας την υπέρβαση των δυνατοτήτων των ΗΠΑ μέχρι το 2045, ο έντονος ανταγωνισμός στον τομέα της τεχνολογίας και της οικονομίας γεγονός που την καθιστά την κύρια απειλή για τις ΗΠΑ, την έντονη δραστηριότητά της στον τομέα της κατασκοπείας μέσω του κυβερνοχώρου και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων κακόβουλης επιρροής, με στόχο την αμφισβήτηση της ηγεσίας των ΗΠΑ και την υπονόμευση των αμερικανικών δημοκρατικών θεσμών.