Άγγελος Τσακανίκας | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Άγγελος Τσακανίκας

Δοκίμια
Άγγελος Τσακανίκας

Η επιστροφή στην ανάπτυξη από το τρέχον έτος είναι πλέον ένας στόχος εφικτός. Αλλά, μια ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα σταθερή και σε υψηλό επίπεδο δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την δημιουργία συνθηκών που να προσελκύουν επενδυτές και χωρίς ουσιαστική αλλαγή τού τρόπου λειτουργίας τής ελληνικής οικονομίας.