Αντώνης Καμάρας | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Αντώνης Καμάρας

Άρθρα
Αντώνης Καμάρας

Η σύγχρονη Ελλάδα έχασε την επαφή της με τις διεργασίες στις κατά τόπους κοινότητες και άφησε τον εαυτό της να κυβερνάται εξ ολοκλήρου από την κεντρική κυβέρνηση. Αυτό οδήγησε στην αναποτελεσματικότητα του δημοσίου και στις πελατειακές σχέσεις. Αυτό το σύστημα δεν είναι πλέον βιώσιμο.