Αντώνης Μακρυδημήτρης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Αντώνης Μακρυδημήτρης

Άρθρα
Αντώνης Μακρυδημήτρης

Υπάρχουν δύο κυρίαρχες απόψεις για την ισχύ του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας στην μεταπολιτευτική Ελλάδα: εκείνη που θέλει τον Πρόεδρο ρυθμιστή του πολιτεύματος και εκείνη που τον θέλει περισσότερο ως διακοσμητικό πρόσωπο. Ωστόσο, ίσως είναι καλύτερη μια τρίτη εκδοχή.