Αρετή Γεωργιλή | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Αρετή Γεωργιλή

Άρθρα
Αρετή Γεωργιλή

Η δύναμη της πολιτιστικής διπλωματίας, σαν μέρος τής γενικότερης «έξυπνης διπλωματίας» θα μπορούσε να προσφέρει πολλά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει την τύχη να διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα. Αλλά χρειάζεται συγκεκριμένη στρατηγική, και τέτοια στρατηγική δεν υπάρχει.