Δημήτρης Μάρδας | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Δημήτρης Μάρδας

Άρθρα
Δημήτρης Μάρδας

Το σοβαρό πρόβλημα της χώρας εντός τού ευρώ, εντοπίζεται στην έλλειψη ρευστότητας, κάτι που αν δε λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να βρει λύσεις σε εθνικό επίπεδο.