Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος

Δοκίμια
Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος

Ξεκινώντας από την περιγραφή του σύγχρονου κόσμου, στην διαμόρφωση του οποίου οι ΗΠΑ έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο, ο Αμερικανός ακαδημαϊκός Robert Kagan προσπαθεί να διαγνώσει το μέλλον, ειδικά μέσα από τις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη. Πλέον, οι διαφορετικές κατευθύνσεις είναι πασιφανείς, ωστόσο, ο στόχος είναι κοινός: η διατήρηση της ειρήνης και η οικονομική ανάπτυξη.

Δοκίμια
Δρ Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος

Η ανικανότητα της πολιτικής διακυβέρνησης, η μεγάλη και δαπανηρή δημόσια διοίκηση και οι υψηλές στρατιωτικές δαπάνες αποτελούσαν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους τις βασικές αιτίες της οικονομικής του κακοδαιμονίας, μαζί, βέβαια, με τους πολέμους και τα επακόλουθα δεινά που υπέστη η Ελλάς. Σήμερα, περίπου 200 χρόνια από την γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας τίποτα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει.