Δρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Δρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή

Άρθρα
Δρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή

Για τα μικρά κράτη η ιδέα ότι η ανεξαρτησία και τα κυριαρχικά δικαιώματά τους προστατεύονται από κάτι πέραν της ισχύος, με θεσμούς όπως ο ΟΗΕ, συνέβαλε ανάπτυξή τους αλλά και στην σταθερότητα του διεθνούς συστήματος. Τώρα το σύστημα δοκιμάζεται πάλι. Η Κύπρος εξασκεί νόμιμα δικαιώματά της προχωρώντας σε έρευνες στην δική της ΑΟΖ αλλά η Τουρκία πιέζει, ξεχνώντας την πολιτική των «μηδενικών προβλημάτων» με τους γείτονες και απειλώντας με στρατιωτικά μέτρα.