Ελευθέριος Ν. Καραγιάννης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ελευθέριος Ν. Καραγιάννης

Δοκίμια
Ελευθέριος Ν. Καραγιάννης

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα έχουν στρέψει την προσοχή τους στο οξύ οικονομικό πρόβλημα της χώρας, γεγονός κατανοητό και εν πολλοίς φυσιολογικό. Όμως, η οικονομία επηρεάζει όλες τις πτυχές της εθνικής ζωής, εκ των οποίων μια από τις σημαντικότερες είναι η χάραξη και η εφαρμογή μιας εξωτερικής πολιτικής. Στο θέμα αυτό, οι διαφορές των κομμάτων είναι σημαντικές. Και αξίζει να τις γνωρίζουν οι πολίτες όταν αποφασίζουν το ποιο κόμμα θα ψηφίσουν τελικά.