Ιωάννης Κωτούλας | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ιωάννης Κωτούλας

Δοκίμια
Ιωάννης Κωτούλας

Ασφαλείς μεταξύ δύο ωκεανών, οι ΗΠΑ δεν περικυκλώνονται από έναν δυνητικό αντίπαλο και οπωσδήποτε όχι από μία χερσαία δύναμη, όπως η Γερμανία στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ΕΣΣΔ κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, και η Ρωσία ή η Κίνα σήμερα. Η Βόρειος Αμερική είναι το πραγματικό γεωστρατηγικό κέντρο του πλανήτη. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη δύναμη με δυνατότητα προβολής παγκοσμίου ισχύος, καθώς ελέγχουν όλες τις παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς.

Άρθρα
Ιωάννης Κωτούλας

H ρωσική προπαγάνδα πρόβαλε αμέσως πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022 και κατά την διάρκεια της συνεχιζόμενης εισβολής διάφορες κατασκευασμένες ειδήσεις και ψευδείς αναφορές, επιδιώκοντας να διαρρηχθεί η ενότητα των κρατών του Δυτικού στρατοπέδου, να αποδυναμωθεί η στήριξη της Ουκρανίας σε διπλωματικό επίπεδο, να δημιουργηθούν προσχήματα για την εφαρμογή αντιποίνων εκ μέρους της Ρωσίας και casus belli για την δικαιολόγηση της εισβολής, και να μετριασθούν οι εντυπώσεις για τα εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας.

Άρθρα
Ιωάννης Κωτούλας

Η εμπέδωση της ειρήνης στην Λιβύη και της περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο προϋποθέτει την προγενέστερη οριστική υπέρβαση αναχρονιστικών αντιλήψεων αυτοκρατορικών δομών ή επιρροής, εκδήλωση των οποίων αποτελεί η νεο-οθωμανική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στον αραβόφωνο κόσμο.

Άρθρα
Ιωάννης Κωτούλας

Η απάντηση στο πρόσφατο άρθρο του Victor Friedman σχετικά με το όνομα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με τις διευκρινίσεις επί των προβληματικών ισχυρισμών του. Το άρθρο αυτό
δημοσιεύθηκε αρχικά στο foreignaffairs.com

Δοκίμια
Ιωάννης Κωτούλας

Σε περίπτωση αναγνώρισης μακεδονικής εθνοτικής ταυτότητας κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο από την ελληνική πλευρά, οι σλαβόφωνοι της ΠΓΔΜ θα αποτελούν την κύρια, διεθνώς αναγνωρισμένη μακεδονική εθνότητα και οι Μακεδόνες στην Βόρειο Ελλάδα θα συνιστούν την υποδιαίρεση. Πλέον οι Έλληνες θα είναι οι καπηλευτές μιας εθνικής ονομασίας ενός γειτονικού κράτους, σε μια πλήρη αντιστροφή όχι μόνο των πολιτικών, αλλά και των ιστορικών δεδομένων.*

Δοκίμια
Ιωάννης Κωτούλας

Στην Ευρώπη, το Ισλάμ αποτελεί σε εντεινόμενο βαθμό μια υπερεθνοτική ενοποιητική αρχή, η οποία χρησιμεύει στην θεμελίωση μιας αντιλήψεως ταυτότητος μεταξύ του μεταναστευτικού πληθυσμού, ιδίως μεταξύ των μελών της δεύτερης και της τρίτης γενεάς των μεταναστών.

Δοκίμια
Ιωάννης Κωτούλας

Η επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την μορφή ενός κατά βάση διεθνοτικού (δικοινοτικού) συνομοσπονδιακού κράτους, στον οποίον θα συμμετέχουν οι τουρκογενείς, θα σημάνει σε βάθος χρόνου τον γεωστρατηγικό αναπροσανατολισμό της Κύπρου. Οι τουρκογενείς θα δρουν ως στρατηγική μειονότητα του τουρκικού κρατικού δρώντος.

Δοκίμια
Ιωάννης Κωτούλας

Η Ευρώπη έχει εμπλακεί σε έναν παγκόσμιο πόλεμο ο οποίος στρέφεται κατά της Δύσης και των αξιών της, και σκοπός του οποίου είναι η κατάκτηση της ίδιας της Δύσης. Η έξοδος από ένα ιδεοληπτικό σχήμα Δυτικής ενοχής και η ανάταξη της Ευρώπης ως αυτόνομου δρώντος σε διεθνές επίπεδο, ο οποίος ενεργεί με θεμελιώδη κριτήρια την προστασία των συνόρων, την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της περιφέρειας αποτελούν τις θεμελιώδεις παραμέτρους για την επίλυση της μεταναστευτικής κρίσης.

Άρθρα
Ιωάννης Κωτούλας

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε προφανώς ιστορική τομή μείζονος σημασίας για τους Έλληνες. Όμως, υπήρξε πολύ σημαντική και για τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, για διαφορετικούς λόγους για την κάθε μια. Ιδού το γιατί.

Δοκίμια
Ιωάννης Κωτούλας

Ο εκχριστιανισμός τής Κίνας αποτελεί εξέλιξη, η οποία σε μεγάλο βαθμό αντιστοιχεί στην αποδοχή τής καπιταλιστικής οικονομίας τής αγοράς κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι επεκτεινόμενες χριστιανικές κοινότητες λειτουργούν τόσο ως παράγοντες κοινωνικής συνοχής σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο κοινωνικών σχέσεων και ιεραρχιών όσο και ως δίκτυα αξιόπιστων επαφών και οικονομικών συναλλαγών εδραζόμενα στην ταυτότητα των θρησκευτικών και πολιτισμικών αναφορών.

Δοκίμια
Ιωάννης Κωτούλας

Το ζήτημα της μετανάστευσης αποτελεί πονοκέφαλο για την Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προχωρήσει στη χάραξη ορισμένων πολιτικών προκειμένου να ωθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να εναρμονίσουν τις στρατηγικές τους στο θέμα αυτό. Η Ελλάδα, μια χώρα με ίσως το εντονότερο μεταναστευτικό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, ακόμα πελαγοδρομεί χωρίς να έχει ξεκάθαρη αντίληψη ούτε για τα ζητήματα της μετανάστευσης ούτε για την επίλυσή τους. Ένα πρώτο, αναγκαίο και σωστό βήμα είναι η ίδρυση Κέντρων Προσωρινής Κράτησης.

Review Essay
review
review
Ιωάννης Κωτούλας

Ο ιστορικός Ιωάννης Κωτούλας καταγράφει στο βιβλίο του τους μεταναστευτικούς μηχανισμούς και απομυθοποιεί ιδεολογήματα όπως η «πολυπολιτισμικότητα» που ταλαιπωρούν ακόμα την ελληνική κοινωνία, καθώς με την χρήση επιστημονικών εργαλείων καθιστά σαφή των αριθμό και την ποιότητα των μεταναστών που μπορεί να αντέξει μια κοινωνία όπως η ελληνική.

Review Essay
Ιωάννης Κωτούλας

Ο ιστορικός Ιωάννης Κωτούλας καταγράφει στο βιβλίο του τους μεταναστευτικούς μηχανισμούς και απομυθοποιεί ιδεολογήματα όπως η «πολυπολιτισμικότητα» που ταλαιπωρούν ακόμα την ελληνική κοινωνία, καθώς με την χρήση επιστημονικών εργαλείων καθιστά σαφή των αριθμό και την ποιότητα των μεταναστών που μπορεί να αντέξει μια κοινωνία όπως η ελληνική.