Κώστας Μ. Κωνσταντίνου | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Κώστας Μ. Κωνσταντίνου

Δοκίμια
Κώστας Μ. Κωνσταντίνου

Πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις σε περίπτωση συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού; Αν ναι, θα πρέπει αυτές οι εγγυήσεις να διαφοροποιηθούν σε σχέση με την Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960; Αν δοθούν εγγυήσεις, ποιος εγγυάται τους εγγυητές; Τι εννοούμε με τον όρο εγγύηση και πώς σχετίζεται με την βιωσιμότητα της λύσης;

Άρθρα
Κώστας Μ. Κωνσταντίνου

Το Κοινό Ανακοινωθέν Αναστασιάδη-Έρογλου δεν έχει να προσθέσει νέα, μη διαχειρίσιμα, νομικά ρίσκα σε σχέση με την κυπριακή κυριαρχία. Επί της ουσίας η νομική βάση τής διαπραγμάτευσης είναι στέρεη. Όμως, φυσικά, τα πολιτικά ρίσκα παραμένουν.