Σπύρος Ευσταθόπουλος | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Σπύρος Ευσταθόπουλος

Άρθρα
Σπύρος Ευσταθόπουλος

Την αποβιομηχάνιση η Ελλάδα την πλήρωσε και την πληρώνει ακριβά… Για να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η Ελλάδα πρέπει μεταξύ άλλων να επενδύσει σε μια σύγχρονη και αξιόπιστη βιομηχανική παραγωγή.