Σταύρος Γ. Ντάγιος | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Σταύρος Γ. Ντάγιος

Δοκίμια
Σταύρος Γ. Ντάγιος

Στην σχετικά σύντομη διαδρομή της ως ανεξάρτητη χώρα, η Αλβανία έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Σήμερα, έχοντας αποκτήσει ιστορική εμπειρία στους δημοκρατικούς θεσμούς και με μια οικονομία που λειτουργεί έστω και με προβλήματα, η Αλβανία καλείται να βάλει τις βάσεις της μελλοντικής της πορείας. Αλλά τα εθνικά της διλήμματα είναι τέτοια που την κρατούν ακόμα καθηλωμένη.