Χαράλαμπος Τσαρδανίδης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης

Άρθρα
Χαράλαμπος Τσαρδανίδης

Η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων τα τελευταία χρόνια ακολουθεί έναν δρόμο που είναι στρωμένος με μερικές επίμονες αντιλήψεις. Όμως, καθώς τα πάντα εξελίσσονται, το ίδιο συμβαίνει και με τις ισορροπίες μεταξύ των δύο «σιαμαίων» χωρών. Πλέον, πρέπει το σκηνικό των διμερών σχέσεων να γίνει πιο ξεκάθαρο, καθώς πλησιάζει η ώρα για αποφάσεις σε κρίσιμα ζητήματα.