Μια μεγάλη στρατηγική για την Ουκρανία | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μια μεγάλη στρατηγική για την Ουκρανία

Πώς να ελιχθεί ανάμεσα στην Ρωσία και την Δύση

Το πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό διαζύγιο από την Ρωσία, η ενσωμάτωση με τον κόσμο, και η οικοδόμηση συμμαχίας με την Ανατολική Ευρώπη, την Τουρκία [9] και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τα τρία συστατικά μιας μεγάλης στρατηγικής που θα σιγουρέψει την ασφάλεια και την επιβίωση της Ουκρανίας στις επόμενες δύο δεκαετίες. Αν, και όταν, το καθεστώς του Πούτιν τελειώσει [10], η Ρωσία ίσως καταρρεύσει, και όταν κατακάτσει η σκόνη από αυτή την εποχή των προβλημάτων, η Ουκρανία ίσως να χρειαστεί να επανεξετάσει την μεγάλη στρατηγική της. Μέχρι τότε, η προτεραιότητά της πρέπει να είναι εκείνη που επέβαλλε ο Πούτιν –το διαζύγιο.

Copyright © 2016 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2016-04-05/grand-strateg...

Σύνδεσμοι:
[1] https://www.foreignaffairs.com/regions/russian-federation
[2] https://www.foreignaffairs.com/regions/ukraine
[3] https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2014-04-17/ru...
[4] https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2015-11-22/when-ukraine-...
[5] https://www.foreignaffairs.com/articles/eastern-europe-caucasus/germany-...
[6] https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukrain...
[7] https://www.foreignaffairs.com/topics/eu
[8] https://www.foreignaffairs.com/topics/nato
[9] https://www.foreignaffairs.com/regions/turkey
[10] https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2016-01-27/li...

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition