Οι κυρώσεις στην Ρωσία αποδίδουν | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Οι κυρώσεις στην Ρωσία αποδίδουν

Γιατί είναι σημαντικό να διατηρηθεί η πίεση

Δεύτερον, η Ρωσία αγωνίστηκε να βρει νέους τρόπους για να αποφύγει τις κυρώσεις. Αν μη τι άλλο, οι προσπάθειές της να προσαρμοστεί έχουν δημιουργήσει νέα προβλήματα. Οι απαγορεύσεις των εισαγωγών ως αντίποινα, απέτυχαν να αποδυναμώσουν την Δυτική πολιτική βούληση και απλώς ωφέλησαν τους εγχώριους παραγωγούς της Ρωσίας σε βάρος των Ρώσων καταναλωτών, προκαλώντας άνοδο στις τιμές των τροφίμων. Οι κυβερνητικές διασώσεις επιχειρήσεων οι οποίες επλήγησαν από την επιβολή των κυρώσεων έχουν επεκτείνει την σημασία του κράτους (κατέχει σήμερα το 50% περίπου της οικονομίας), επιδεινώνοντας τα υφιστάμενα προβλήματα αναποτελεσματικότητας και διαφθοράς. Και παρόλο που η Ρωσία έχει επιταχύνει την αναζήτηση νέων συνεργατών, έχει βρεθεί με λιγότερες επιλογές και αδύναμα χαρτιά [στα χέρια της]. Ειδικότερα, η Κίνα βρίσκεται τώρα σε ισχυρότερη θέση για να διαμορφώσει τη σινο-ρωσική σχέση ώστε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της.

Τέλος, οι επικριτές των κυρώσεων πρέπει να εξηγήσουν το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα μπορούσαν να επιτύχουν καλύτερα τους στόχους ασφαλείας τους. Κανένα εργαλείο δεν είναι τέλειο. Ωστόσο, οι κυρώσεις είναι έξυπνες, χαμηλού κόστους και μη θανατηφόρες και παίζουν στα φυσικά πλεονεκτήματα της Δύσης. Την περασμένη δεκαετία, η Ρωσία πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή στρατιωτική μεταρρύθμιση και διεξήγαγε αποτελεσματικό πόλεμο πληροφόρησης. Η αναζωπύρωση της δύναμής της εξέπληξε και αποσυντόνισε την Δύση. Ωστόσο, η Ρωσία παραμένει, όπως πάντα, οικονομικά ασθενέστερη από τους ανταγωνιστές της. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Δύσης έγκειται στην οικονομική ισχύ της. Οι κυρώσεις εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός.

Δεν είναι όλες οι κυρώσεις καλές κυρώσεις. Όπως κάθε εργαλείο, πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά για να πετυχαίνουν καθορισμένους στόχους διατηρώντας παράλληλα την ενότητα μεταξύ των συμμάχων και περιορίζοντας τις ακούσιες συνέπειες. Για το σκοπό αυτό, η αποκατάσταση του Γραφείου Συντονιστή του Πολιτικής Κυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο καταργήθηκε το 2017, θα αποτελούσε μια λογική κίνηση.

Οι κυρώσεις στην Ρωσία λειτουργούν καλύτερα και ταχύτερα από ό, τι προβλεπόταν, εναντίον ενός δύσκολου στόχου. Χρησιμοποιούν τη μεγαλύτερη δύναμη της Δύσης. Όσο περισσότερο χρόνο εφαρμόζονται, τόσο πιο αποτελεσματικές θα είναι. Και καθώς ξημερώνει μια νέα εποχή γεωοικονομικού ανταγωνισμού, προσφέρουν πολύτιμη εμπειρία σε μελλοντικούς ανταγωνισμούς. Κρίνετέ τις σωστά, χρησιμοποιήστε τις με σύνεση, αλλά μην τις εγκαταλείπετε.

Copyright © 2018 by the Council on Foreign Relations, Inc. 
All rights reserved.

Στα αγγλικά: https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2018-08-22/sanctions-russia-are-working

Σύνδεσμοι:
[1] https://www.nytimes.com/2018/08/08/world/europe/sanctions-russia-poisoni...
[2] https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2017-11-22/why-new-ru...
[3] https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/15832/bpb0818.p...
[4] https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2014-03-19/ho...
[5] https://piie.com/bookstore/economic-sanctions-reconsidered-3rd-edition-p...
[6] https://www.washingtonpost.com/world/europe/new-us-sanctions-rattled-rus...
[7] http://thehill.com/opinion/international/400773-here-we-go-again-with-ru...
[8] https://carnegie.ru/2018/07/14/sanctions-give-america-zero-leverage-in-p...
[9] https://www.foreignaffairs.com/articles/venezuela/2017-09-08/when-it-tim...
[10] https://rusi.org/publication/rusi-journal/design-and-impact-western-econ...