Πώς να πετύχει το ευρωπαϊκό Green Deal | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Πώς να πετύχει το ευρωπαϊκό Green Deal

Η ΕΕ δεν μπορεί να διαχωρίσει την κλιματική πολιτική από την εξωτερική πολιτική

Μια συνεργατική απάντηση των ΗΠΑ στην Πράσινη Συμφωνία είναι δυνατή, ωστόσο, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και ενός κοινού συνοριακού μηχανισμού προσαρμογής για τον άνθρακα. Αυτή η συνεργασία θα εξαρτηθεί από την προθυμία των Βρυξελλών να διαπραγματευτούν μια συμφωνία-πακέτο με την Ουάσινγκτον και να συμβιβαστούν σε ορισμένα θέματα: για παράδειγμα, οι Βρυξέλλες ίσως χρειαστεί να αποδεχθούν χαμηλότερα πρότυπα εκπομπών αυτοκινήτων από όσο θα προτιμούσαν, και ίσως χρειαστεί να μειώσουν το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που προτίθενται να δώσουν στις αναπτυσσόμενες πράσινες βιομηχανίες. Τέτοιες παραχωρήσεις μπορεί να είναι επώδυνες. Αλλά θα άξιζε τον κόπο: εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ υιοθετούσαν παρόμοια φιλόδοξα σχέδια για τη μείωση των εκπομπών τους και την εξάρτηση άλλων κρατών από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, θα δημιουργούσαν αποτελεσματικά αυτό που ο οικονομολόγος William Nordhaus χαρακτήρισε «κλιματικό σύλλογο» [“climate club”], ένα κλαμπ που θα δημιουργούσε κίνητρα για άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, για να λάβουν παρόμοια μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός τους από τις μεγάλες παγκόσμιες αγορές. Επιπλέον, η θεσμοθέτηση της αμερικανο-ευρωπαϊκής συνεργασίας για το κλίμα θα αποτρέψει επίσης τον κίνδυνο ότι στο μέλλον, μια λιγότερο φιλική προς το κλίμα κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να αναιρέσει οποιαδήποτε πρόοδο μπορεί να έχει σημειωθεί.

ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Εάν η Πράσινη Συμφωνία αποτύχει ως ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής, η όλη προσπάθεια θα είναι μάταιη. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά μέτρα που μπορεί να πάρει η ΕΕ για να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας της. Αμέσως, η ΕΕ πρέπει να διαχειριστεί τις πιθανές επιπτώσεις της Πράσινης Συμφωνίας σε χώρες που την προμηθεύουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο και σε άλλες χώρες που θα επηρεαστούν αρνητικά από τον συνοριακό μηχανισμό προσαρμογής για τον άνθρακα.

Η ΕΕ και οι χώρες που την προμηθεύουν ορυκτά καύσιμα έχουν χρόνο να σχεδιάσουν σωστά αυτήν τη μετάβαση. Μέχρι το 2030, η ΕΕ θα συνεχίσει να εισάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο και οι σημαντικές μειώσεις θα ξεκινήσουν μόνο μετά από εκείνη την ημερομηνία. Εν τω μεταξύ, οι χώρες που προμηθεύουν την Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα έσοδά τους από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου για να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους αναπτύσσοντας τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προωθώντας το πράσινο υδρογόνο. Από την πλευρά της, η ΕΕ θα πρέπει να παράσχει οικονομική υποστήριξη για τέτοιες πρωτοβουλίες και να λάβει μέτρα για να περιορίσει την εξάρτησή της από την Κίνα με την εξεύρεση νέων προμηθευτών πρώτων υλών (ακόμη και ουδέτερων από άνθρακα, όπως οι ορυκτές σπάνιες γαίες), επενδύοντας στην ανακύκλωση τέτοιων υλικών, και χρηματοδοτώντας την έρευνα για την υποκατάστασή τους.

Η ΕΕ σπάνια υπήρξε αποτελεσματικός ή ακόμη και θεληματικός γεωπολιτικός δρων. Οι Ευρωπαίοι συχνά υποθέτουν ότι οι κοινές παγκόσμιες προκλήσεις όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μπορούν να αντιμετωπιστούν με τεχνοκρατικές, πολυμερείς διαδικασίες. Αλλά στην Κίνα, την Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα περισσότερα άλλα μέρη, τα ισχυρά συμφέροντα είναι πολύ πιο προσεκτικά στο ερώτημα ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από τις βαθιές αλλαγές που θα παράγει ο πράσινος μετασχηματισμός. Αυτές οι χώρες θα ανταγωνίζονται έντονα και όχι πάντα δίκαια για οποιοδήποτε σχετικό πλεονέκτημα. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν αυτήν την ανταγωνιστική δυναμική. Μόνο τότε θα μπορούν να ηγηθούν του κόσμου στην διαχείριση της κλιματικής αλλαγής.

Σύνδεσμοι:
[1] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46126.pdf
[2] https://www.africaoilandpower.com/wp-content/uploads/2020/02/AES_SR_ALGE...
[3] http://stats.oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=09aac246-c7ef-4159-898e...
[4] https://www.eia.gov/international/analysis/country/RUS
[5] https://www.researchgate.net/publication/326240144_Carbon_Emissions_Embodied_in_Russia's_Trade_Implications_for_Climate_Policy
[6] https://www.bcg.com/en-gb/publications/2020/how-an-eu-carbon-border-tax-...
[7] https://www.themoscowtimes.com/2019/12/19/putins-end-of-year-press-confe...
[8] https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2019/12/06/is-there-strength-beh...
[9] https://joebiden.com/climate/

Copyright © 2021 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.