Η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής κατά των ΗΠΑ για το 2023 | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής κατά των ΗΠΑ για το 2023

Ο οδηγός της εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής έναντι των αντιπάλων της

Σχετικά με την Ρωσία [47], η ανάλυση των λόγων που την καθιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ πραγματοποιείται σε πέντε σελίδες, ξεκινώντας με τις αλλαγές που επέφερε η εισβολή της στην Ουκρανία, γεγονός που αναδιαμόρφωσε τις σχέσεις της Ρωσίας τόσο με την Δύση όσο και με την Κίνα. Η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής αναφέρεται ακολούθως στην αποτυχία της ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, επισημαίνοντας τις απώλειες που υπέστησαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν την εξάρτηση της Ρωσίας από τις πυρηνικές, ψηφιακές και διαστημικές δυνατότητες, τονίζει τον συνεχιζόμενο εκσυγχρονισμό του πυρηνικού οπλοστασίου της και των ΟΜΚ, την έντονη δραστηριότητα κυβερνοπολέμου γεγονός που καθιστά την Ρωσία τη μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ στον τομέα αυτό, την προσπάθεια κακόβουλης επιρροής μέσω της δράσης των Υπηρεσιών Πληροφοριών και αντιπροσώπων, καθώς και τον έντονο ανταγωνισμό στον τομέα του διαστήματος, ο οποίος ωστόσο έχει καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής για τη Ρωσία λόγω της επιβολής κυρώσεων.

Για το Ιράν [48], η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής αφιερώνει τρεις σελίδες για την ανάλυση των λόγων που το καθιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, αναφέροντας ως κύριο λόγο την προσπάθεια διάβρωσης της επιρροής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, την εκτόξευση απειλών εναντίον Αμερικανών πολιτών στο Ιράκ και την Συρία, αλλά και έναντι του Ισραήλ μέσω πυραύλων και Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs). Επιπλέον αναφέρεται στην διενέργεια υβριδικού πολέμου με την χρήση συμβατικών και μη συμβατικών δυνατοτήτων, την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος -το οποίο ωστόσο δεν βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο– μη τηρώντας τους περιορισμούς του Κοινού Ολιστικού Σχεδίου Δράσης (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) που συμφωνήθηκε το 2015 [49], και τέλος τις αναπτυσσόμενες δυνατότητες διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοχώρου και κακόβουλης επιρροής, δυνατότητες που καθιστούν το Ιράν μείζονα απειλή για τις ΗΠΑ.

Όσον αφορά την Βόρεια Κορέα [50], η ανάλυση των λόγων που την καθιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ πραγματοποιείται σε δύο σελίδες, ξεκινώντας με την επισήμανση ότι ο ηγέτης της συνεχίζει την ενίσχυση των πυρηνικών και συμβατικών δυνατοτήτων της χώρας του, σε μια προσπάθεια εδραίωσης του αυταρχικού καθεστώτος του σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Βόρειας Κορέας και ιδιαίτερα των πυραυλικών συστημάτων, όπως επίσης και των ΟΜΚ έχοντας ετοιμότητα μάλιστα να πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού που έχει ανακοινώσει. Τέλος, η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής αναφέρεται στις δυνατότητες διεξαγωγής επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο, εστιάζοντας στην κατασκοπεία, το κυβερνοέγκλημα και τις κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ.

14032023-5.jpg

Τα περιεχόμενα της Ετήσιας Εκτίμησης Απειλής του 2023. Πηγή: Office of the Director of National Intelligence
-------------------------------------------------------------------

Για την Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική Υποβάθμιση [51], η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής αναφέρει ότι η κλιματική αλλαγή αναμένεται να εντείνει τις αρνητικές επιπτώσεις των υπόλοιπων ζητημάτων εθνικής ασφάλειας όπως η μετανάστευση, οι φυσικές καταστροφές, και η ύφεση της οικονομίας, επισημαίνοντας τον κυρίαρχο ρόλο της Κίνας και της Ινδίας πάνω στο θέμα αυτό. Τονίζεται επίσης η αρνητική επίπτωση της παράνομης αλιείας στην επισιτιστική και οικονομική ασφάλεια, με πρωτεργάτη την Κίνα. Όσον αφορά την Ασφάλεια της Υγείας [52], το εν λόγω έγγραφο καθορίζει ότι η πανδημία της COVID-19 παραμένει η κύρια απειλή για την παγκόσμια δημόσια υγεία, επηρεάζοντας ταυτόχρονα την οικονομία, την ανθρώπινη ασφάλεια και την πολιτική, αναφέροντας ότι η Κίνα δυσχεραίνει τις προσπάθειες εντοπισμού των αιτιών πρόκλησης της πανδημίας. Επιπλέον, επισημαίνει τον κίνδυνο που παρουσιάζει η ανάπτυξη βιολογικών όπλων και η δημιουργία αντίστοιχων αφηγημάτων από την Κίνα, το Ιράν, την Βόρεια Κορέα, και την Ρωσία. Τέλος, γίνεται μνεία σε «ανώμαλα» περιστατικά υγείας, τα αίτια των οποίων –αν και διερευνώνται- συνήθως οφείλονται σε ιατρικούς, περιβαλλοντικούς ή τεχνικούς παράγοντες και όχι στη δράση άλλων κρατών.

Σχετικά με τα Επιπρόσθετα Διεθνή Ζητήματα [53], η Ετήσια Εκτίμηση Απειλής αναφέρει ότι «Οι διεθνείς απειλές αλληλεπιδρούν σε ένα πολύπλοκο σύστημα μαζί με πιο παραδοσιακές απειλές όπως ο στρατηγικός ανταγωνισμός, συχνά ενισχύοντας η μια την άλλη και δημιουργώντας σύνθετους και αλυσιδωτούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Οι αυξανόμενες διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών -από τις αλυσίδες εφοδιασμού έως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- επίσης έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για διακρατικές παρεμβάσεις και συγκρούσεις». Ως τέτοια ζητήματα προσδιορίζονται οι εξελίξεις στην τεχνολογία, οι τάσεις ψηφιακού αυταρχισμού και κακόβουλης επιρροής, η διασπορά πυρηνικών, οι παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, η μετανάστευση, το διεθνές οργανωμένο έγκλημα (ξένα παράνομα ναρκωτικά, ξέπλυμα χρημάτων και οικονομικό έγκλημα, κυβερνοέγκλημα), και η παγκόσμια τρομοκρατία (ISIS, Al-Qa‘ida, Hizballah και οι φυλετικά/εθνοτικά υποκινούμενοι διεθνείς βίαιοι εξτρεμιστές).