Τίμος Χριστοδούλου | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Τίμος Χριστοδούλου

Άρθρα
Τίμος Χριστοδούλου

Στην Ελλάδα δεν έχουν καταλάβει όλοι την κρισιμότητα των περιστάσεων ούτε τις τάσεις που κυριαρχούν στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Όμως, μια μετατόπιση είναι ήδη ορατή και κάποια στιγμή θα φθάσει σε τέτοιο σημείο που θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες της Ελλάδας. Μέχρι τότε, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε ενέργειες αμέσου οικονομικής απόδοσης.