Οικονομία | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Οικονομία

Φίλτρο:
Άρθρα,
Barry Eichengreen

Η άνοδος του δολαρίου εντείνει τα βασανιστικά προβλήματα της βιωσιμότητας του χρέους για πολλές χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. Μεγάλο μέρος του εταιρικού χρέους τέτοιων χωρών που βρίσκεται στα χέρια ξένων επενδυτών εκφράζεται σε δολάρια. Αυτό το χρέος γίνεται πιο ακριβό στην εξυπηρέτηση και την αποπληρωμή του όταν το δολάριο είναι ισχυρό.

Άρθρα,
Vasabjit Banerjee και Benjamin Tkach

Εάν αφεθεί ανεξέλεγκτο, το Πεκίνο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις πωλήσεις αμυντικού εξοπλισμού για να οικοδομήσει ισχυρότερες σχέσεις με τις κυβερνώσες ελίτ και να εξασφαλίσει ξένες βάσεις, περιορίζοντας δυνητικά την ικανότητα του στρατού των ΗΠΑ να ελίσσεται σε όλο τον κόσμο.

Άρθρα,
Michael Pettis

Επί μια δεκαετία η Κίνα έχει επενδύσει ένα ποσό ίσο με το 40% έως 50% του ετήσιου ΑΕΠ της κάθε χρόνο. Πρέπει να μειώσει κατά πολύ αυτό το ασυνήθιστα υψηλό επίπεδο, αλλά με την ανάπτυξη να είναι τόσο εξαρτημένη από τις επενδύσεις, πιθανότατα δεν μπορεί να το κάνει χωρίς απότομη επιβράδυνση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.

Άρθρα,
Helen Thompson

Η κατανάλωση ενέργειας της Ευρώπης δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη με τους πόρους στους οποίους οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ασφαλή πρόσβαση. Αυτό το πρόβλημα έχει υπάρξει μια επίμονη πηγή διαμάχης στην ευρωπαϊκή ιστορία και φαίνεται πιθανό ότι θα διαμορφώσει επίσης το μέλλον της Ευρώπης.

Άρθρα,
Nicholas Eberstadt και Evan Abramsky

Η διάβρωση του εκπαιδευτικού πλεονεκτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποδυναμώσει τελικά την παγκόσμια εμβέλεια της χώρας. Με λιγότερο εργατικό δυναμικό με υψηλή μόρφωση από αυτό που θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να έχουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέτουν λιγότερο οικονομικό, πολιτικό, και στρατιωτικό βάρος για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους και να διατηρήσουν την οικονομική αρχιτεκτονική και την αρχιτεκτονική ασφάλειας που έχει καθορίσει την μεταπολεμική τάξη.

Άρθρα,
Ivo H. Daalder και James M. Lindsay

Οι Ευρωπαίοι, ίσως ακόμη περισσότερο από τους Αμερικανούς, κατανοούν ότι το τίμημα της ελευθερίας είναι υψηλό - και ότι οι Ουκρανοί φέρουν πολύ μεγαλύτερο κόστος από όσο φέρουν οι ίδιοι. Το σοκ που προκλήθηκε από τον πρώτο μεγάλο χερσαίο πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είναι πραγματικό και διαρκές —όπως και η αποφασιστικότητα να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία θα αποτύχει.

Άρθρα,
S. Julio Friedmann

Για να αξιοποιήσουν την πλήρη δυναμική του πράσινου υδρογόνου στην μάχη εναντίον της κλιματικής αλλαγής, οι χώρες πρέπει να επενδύσουν σε υποδομές και να καθορίσουν τις σωστές πολιτικές για να μετριάσουν τους αναπόφευκτους κινδύνους που προκύπτουν όταν μια νέα αγορά ενέργειας γίνεται γρήγορα εμπορική.

Άρθρα,
Susi Dennison

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν απλώς τα συμπτώματα της δύσκολης ενεργειακής θέσης τους και αγνοούν τις αιτίες. Μόνο μέσω συντονισμένης εξωτερικής πολιτικής κι όχι με κατακερματισμένες μεμονωμένες εθνικές απαντήσεις, μπορεί η Ευρώπη να βαδίσει τον δρόμο προς την ενεργειακή ασφάλεια. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν γρήγορα για να αποτρέψουν τις πιο σκοτεινές συνέπειες του ερχόμενου χειμώνα.

Άρθρα,
Chris Miller

Μέχρι στιγμής, ο Πούτιν έχει υποσχεθεί στους Ρώσους ότι πολεμά μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όχι έναν πόλεμο που θα μπορούσε να επιβάλει σκληρές θυσίες στον πληθυσμό. Όσο περνά ο καιρός, ωστόσο, το κόστος του πολέμου και οι επιπτώσεις των κυρώσεων στους απλούς Ρώσους θα αυξάνονται.

Άρθρα,
Gabriel Collins και Gopal Reddy

Δεδομένης της πρωταρχικής σημασίας της χώρας για την παγκόσμια οικονομία, πιθανές προκληθείσες από το νερό διαταραχές που ξεκινούν στην Κίνα θα αντηχούν γρήγορα στις αγορές τροφίμων, ενέργειας, και υλικών σε όλο τον κόσμο και θα δημιουργούν οικονομικές και πολιτικές αναταράξεις για τα επόμενα χρόνια.

Syndicate content